full screen background image

Guvernul vrea să construiască 6.500 de locuințe generoase pentru bugetari

construire

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propune construirea în următorii cinci ani a 6.000-8.000 de locuințe destinate funcționarilor publici și angajaților instituțiilor de stat, program care va costa bugetul de stat 325 milioane de lei.

Construirea locuințelor are în vedere ”necesitatea asigurării accesului la locuire, care reprezintă o precondiţie pentru exercitarea unor drepturi fundamentale de care trebuie să beneficieze orice persoană”, potrivit unei note de fundamentare la proiectul de lege propus de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). ”Necesitatea dezvoltării construcţiei de locuinţe la nivel naţional, cu asigurarea de surse de finanţare la bugetul de stat, este justificată de numărul foarte mare de solicitări pentru obţinerea unei locuinţe în regim de închiriere, dar şi de faptul că autorităţile publice locale nu dispun de suficiente resurse financiare, la nivel local, pe care să le distribuie către construirea de noi locuinţe”, spune ministerul indicat.

Chirii plătite militarilor de 135 milioane lei

Cel mai plastic exemplu este cel al Ministerului Apărării Naționale. În nota de fundamentare se afirmă că acest minister ar cheltui prea mulți bani cu chiria personalului și că ar fi mai ieftin ca ministerul să dețină propriul fond de locuințe destinate închirierii.

”Identificarea celei mai stringente nevoi de construire a locuințelor de serviciu a fost justificată de Ministerul Apărării Naţionale care a informat, încă din anul 2015, că alocă anual fonduri de la bugetul de stat pentru personalul specific cu nevoi de locuinţe determinate de mobilitatea obligatorie a lucrătorilor în desăvârșirea pregătirii profesionale și a dezvoltării unei cariere solide, cheltuieli care, în timp, ar putea fi reduse prin realizarea de locuinţe de serviciu aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea acestei instituţii”, se arată în nota de fundamentare.

În anul 2015, Ministerul Apărării Naționale a avut nevoie de aproape 15.000 de unități locative în 53 de localități și a plătit compensații de chirii în sumă de 135 milioane lei pentru 20.366 persoane, cadre militare în activitate, soldați și gradați profesioniști.

Cine va beneficia de lege

Potrivit proiectului, ”Beneficiarii Programului suntfuncţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale sau structuri aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora, care nu deţin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire, şi nici nu au achiziţionat după data repartizării unei locuințe de serviciu o altă locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul de dobândire”, spune propunerea legislativă.

Locuințe generoase, de 81 metri pătrați

Parametrii luați în calcul de MDRAP sunt un cost unitar de 500 de euro pe metru pătrat, inclusiv TVA, și o suprafață a locuinței de 81 metri pătrați. Programul va fi demarat prin Agenţia Naţională de Locuinţe, pe baza propunerilor primite de la instituțiile administraţiei publice. Blocurile vor fi construite pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL, care va prelua terenurile în mod gratuit.

Locuințele de serviciu vor fi repartizate angajaţilor instituţiilor publice care solicită construcţia acestora. Perioada de închiriere se va stipula în contract, iar chiriaşul are obligaţia să predea locuinţa în termen de 30 de zile de la data la care încetează activitatea în localitatea respectiv.

Derularea unui program destinat construirii de locuințe de închiriat pentru bugetari vine în contextul în care în România nu există o situație clară privind nevoile de locuire a populației și o situație centralizată a cererilor de locuințe depuse la primării. Una dintre puținele referiri aparține Institutului de Statistică. În 2012 acesta comunica faptul că există ”165 mii persoane (care – n.red.) au fost înregistrate în spaţii colective de locuit sau sunt persoane fără adăpost”.

Digi24.ro

Național – VIVA FM

ARTICOLE ASEMANATOARE

Comentarii

Comentarii