full screen background image

Beneficii la angajarea absolvenţilor

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de muncă Botoşani aminteşte angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ că primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent: -500 lei, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; -600 lei, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; -750 lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni.
De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenţi care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi cei care încadrează absolvenţi de studii superioare care nu au promovat examenul de licenţă.
În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile de mai sus cel puţin 18 luni.

Comentarii

Comentarii