full screen background image

Noi investiţii anunţate de Nova Apaserv SA Botoşani!


S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani anunţă semnarea Contractului de Finanţare pentru „Fazarea proiectului: Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani”

Ca urmare a Deciziei Comisiei Europene din 14.12.2016, in data de 15.12.2016, a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 9 pentru „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare şi a cărui implementare este coordonată de către Societatea Comercială NOVA APASERV SA Botoşani.
Bugetul total alocat pentru realizarea Proiectului Major este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,944% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiectul Major işi propune continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior şi cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional, având drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Semnarea noului Contract de Finantare reprezintă corolarul eforturilor susţinute a reprezentanţilor Operatorului Regional şi a promovării şi permanentei susţineri acordate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botosani şi de către factorii raspunzători implicaţi din cadrul Consiliului Judeţean Botosani, în derularea acestor investiţii.
Asigurarea continuitaţii în realizarea obiectivelor demarate prin programele de investiţii anterioare, constituie premiza unei dezvoltări de perspectiva şi încununarea unor demersuri ce au făcut parte dintr-un proces de durată, început cu ani în urmă.

Finalizarea reuşită a Proiectului Major va conduce implicit la respectarea prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană şi la îndeplinirea angajamentelor asumate privind garantarea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România.

Comentarii

Comentarii