full screen background image

Ședință de guvern, la ora 12.00

La ora 12:00 este convocată o şedinţă de guvern, cel mai probabil ultima înainte de votarea moțiunii de cenzură în Parlament.

Embed

Dacă moțiunea de cenzură trece, Sorin Grindeanu va rămâne premier interimar, până când o nouă echipă guvernamentală va depune jurământul la Cotroceni.

În cazul în care moțiunea nu trece, Sorin Grindeanu se va putea apuca să își alcătuiască noul Cabinet și să meargă apoi în Parlament pentru votul de încredere.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, că va face mai multe propuneri Comitetului Executiv Naţional pentru postul de prim-ministru, CEx-ul urmând să fie convocat după moţiunea de cenzură, joi sau vineri.

Întrebat ce-l face să creadă că preşedintele Iohannis va accepta propunerea pe premier pe care o va face PSD, Liviu Dragnea a răspuns: „Constituţia, dorinţa de stabilitate şi înţelepciunea.”

proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 20 iunie 2017, ora 12.00

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia, la 29 martie 2000

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2017

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Adminstraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Femeilor Francofone, organizată la Bucureşti, în perioada 1-2 noiembrie 2017

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii Lăpugiu de Jos, din judeţul Hunedoara

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr.4 şi nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.129/1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, aflat în administrarea Societăţii Române de Televiziune din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii

2. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord cu partea sârbă, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega

3. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Punctului Central de Coordonare a investiţiilor din Planul de Investiţii pentru Europa şi a Grupului de Lucru aferent

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de cooperare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Algeriană Democratică şi Populară

IV. RAPOARTE

1. CARTA ALBĂ A APĂRĂRII

Național – VIVA FM

Comentarii

Comentarii