full screen background image

Comunicat NOVA APASERV: Noile prețuri și tarife unice la apă și canalizare-epurare, valabile de la 1 decembrie 2017

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani  aduce la cunoștința utilizatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă  şi de canalizare-epurare noile prețuri și tarife unice  la apă și canalizare-epurare  aplicate începând cu data  01 decembrie 2017 aprobate de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” prin Hotărârea nr. 127/12.12.2017 și avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice  prin Avizul nr. 511283/24.10.2017.

 

Denumire serviciu

Preţ/Tarif Unic

pentru toate categoriile de utilizatori

(fără T.V.A.)

Preţ/Tarif Unic

pentru toate categoriile de utilizatori

(cu T.V.A.)

lei/mc lei/litru lei/mc lei/litru
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani. 3,71 0,00371 4,04 0,00404
Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a  S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani. 2,78 0,00278 3,31 0.00331

1 mc = 1000 litri

Notă: Conform legislației fiscale în vigoare, cota TVA aplicabilă pentru apa potabilă este de 9%, iar pentru serviciul de canalizare-epurare se aplică cota standard TVA, de 19%.

Prețurile/tarifele sunt valabile pentru toate localitățile în care S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prestează servicii publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare.

Comentarii

Comentarii