full screen background image

COMUNICAT S.C.NOVA APASERV: Clarificarea situației cu privire la rezilierea Contractului de Lucrări -BT-CL-08

Drept la replică- referitor la articolul din data de 16.04.2018, publicat pe site-ul botoșaninews.ro

16.04.2018

Clarificarea situației cu privire la rezilierea Contractului de Lucrări -BT-CL-08

În urma publicării, in cotidianul online Botosani news a articolului referitor la rezilierea Contractului de Lucrari Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona – BT-CL-08 din cadrul Proiectului Major: „Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate in judetul Botosani”, implementat de catre Societatea Comerciala SC NOVA APASERV SA Botoşani, suntem datori sa va aducem la cunostinta urmatoarele precizari:
Contractul de Lucrari a fost semnat în data de 19 octombrie 2015, intre SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi ASOCIEREA: S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infraestructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A. iar Ordinul de incepere a lucrarilor a fost emis, de catre Inginer, in data de 27.11.2015.
Referitor la situatia legata de Proiectul Tehnic, invocata de catre Antreprenor, care precizeaza ca in momentul semnarii Contractului nu intrase inca in posesia Documentatiei Tehnice de executie si nu luase cunostinta de continutul sau, se poate observa ca, intre momentul semnarii si data emiterii Ordinul de incepere, a existat un interval de timp suficient in care s-ar fi putut face verificarea corectitudinii si fezabilitatii acestuia. Subliniem si ca, in urma predarii Amplasamentului general, Antreprenorul a luat la cunostinta conditiile concrete existente in teren. Tinem sa reamintim un fapt care este deja cunoscut ca, in cazul Proiectelor Tehnice de executie cu un grad ridicat de complexitate, poate surveni modificarea unor solutiilor tehnice initiale conform conditiilor contractuale, cu adaptare la situatia din teren. Cu toate acestea, dupa o perioada de mai bine de doi ani de la data ordinului de Incepere (in luna februarie 2018), S.C. Aquaterm S.R.L. a prezentat Notificarea privind Reproiectarea / refacerea integrală a Proiectului Tehnic de Execuție si implicit obtinerea /actualizarea tuturor avizelor si auțorizatiilor aferente noului proiect. In momentul inaintarii acestei solicitari de reproiectare, Antreprenorul executase deja un procent fizic de 30,20 %, din volumul total de lucrari, ceea ce ne indreptateste sa consideram ca motivele reale de neindeplinirea obligatiilor contractuale sunt altele decat cele invocate.
Luand in considerare ca pe intreaga durata a derularii lucrarilor, acesta nu a demonstrat capacitatea tehnica si resursele financiare de sustinere a Proiectului si de indeplinire a
obiectivelor Contractului, refuzand sistematic indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, SC NOVA APASERV SA Botoşani a transmis Antreprenorului Notificarea privind rezilierea

Contractului de Lucrari (in data de 28.03 2018), solicitandu-se recuperarea avansului acordat si executarea Garantiei de Buna Executie.

In consecventa cu evolutia favorabila a Proiectului Major, in ansamblul sau (pana in momentul de fata, 5 Contracte de Lucrari finalizate si alte 3 Contracte aflate in plina derulare), adresand si scuzele de rigoare locuitorilor din zona Vorona – Tudora pentru disconfortul temporar produs, SC NOVA APASERV SA Botoşani va intreprinde toate demersurile necesare pentru continuarea lucrarilor incepute, pana la finalizarea reusita a acestora, in scopul integrarii impreuna cu celelalte obiective de investitii finalizate si puse in functiune, in cadrul sistemului regional de alimentare cu apa si canalizare, modernizat si extins si asigurarea functionalitatii acestuia, ca un tot unitar.

Director General,
Cs.jr. Petru Albert Tanasă

Comentarii

Comentarii