full screen background image

Proiectul bugetului pe 2019 a fost publicat

Proiecţia bugetară pentru acest an este construită pe un produs intern brut de 1.022.500 milioane lei, o ţintă de creştere economică de 5,5%, o rată a inflaţiei de 2,8% şi un deficit bugetar pe cash estimat la 2,55% din PIB. Deficitul ESA este prognozat la 2,57% din PIB, conform proiectului de buget pe 2019 făcut public joi.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuţiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii şi pe venit 2,3 % din PIB, conform cifrelor analizate de Profit.ro.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB. Cele mai mari ponderi în PIB le au:

– Cheltuielile cu asistenţa socială – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018);

-Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB),  pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referinţă se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB;

– Cheltuielile cu bunuri şi servicii – estimate la  46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018; din această creştere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

– Cheltuielile cu investiţiile – preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 2018.

– Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 faţă de 1,4% în anul 2018.

Pentru primari, Guvernul susţine că sunt alocări record – – 11,1 miliarde lei din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Această sumă  se adaugă la veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum şi excedentele acumulate până la sfârşitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar şi sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei.

– 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018;

– 10,9 miliarde de lei – totalul subvenţiilor de la bugetul de stat care se alocă prin bugetele unor ministere pentru investiţii (PNDL, spitale, şcoli, cofinanţate proiecte finanţate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) şi asistenţă socială şi din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea:

– la Consiliile Judeţene – minim 400 lei/locuitor la nivelul judeţului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018,

– la municipii (cu excepţia Municipiului Bucureşti), oraşe, comune – 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018.

De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, faţă de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la oraşe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 şi 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.

Național – VIVA FM

Comentarii

Comentarii