full screen background image


Grefierii anunţă mișcări de protest, care ar putea continua până la blocarea totală a activității instanțelor și parchetelor

Organizațiile sindicale ale grefierilor din instanțe și parchete anunţă mișcări de protest, care ar putea continua până la blocarea totală a activității instanțelor și parchetelor.

Având în vedere problemele cu care grefierii se confruntă de mai bine de 10 ani de zile, cum sunt: transferul atribuțiilor de la magistrați spre grefieri după intrarea în vigoare a noilor coduri, precum redactarea hotărârilor judecătorești după model, obligaţia consemnării întocmai și literal a declarațiilor, apoi condițiile de lucru improprii sau degradante și folosierea unor echipamente tehnice învechite, scheme de personal subdimensionate şi volumul de activitate în continuă creștere, lipsa unor regulamente de ordine interioară care să corespundă realităților din instanțe și parchete, calcularea greșită a salariilor, la care se adaugă mai ales/ mai cu seamă pasivitatea decidenților pentru soluționarea acestor probleme, obligă sindicatele grefierilor să propună forme de protest al căror calendar va fi anunţat în raport de poziţie adoptată de factorii decidenţi.

„Într-o ultimă încercare de a da eficiență dialogului social, sindicaliştii solicită organizarea unei întrevederi, de urgență, cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale constituite la nivelul profesiei, în cadrul căreia să fie dezbătute, identificate și luate măsuri concrete pentru soluționarea următoarelor probleme:

1. Eliminarea inechităților salariale prin acordarea în procent integral a sporurilor cuvenite, potrivit modului de calculare aplicat de Curţile de apel Bacău, București și Târgu-Mureș;
2. Corectarea coeficientului de ierarhizare în urma reanalizării grilei de salarizare;
3. Exceptarea indemnizației de hrană de la calculul procentului de plafonare a sporurilor la 30%;
4. Găsirea soluțiilor legislative și financiare pentru plata orelor suplimentare care depășesc cu mult cuantumul prevăzut de Codul muncii;
5.Elaborarea standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile de grefier;
6. Înființarea unei direcții de specialitate în Ministerul Justiției care să reprezinte şi să gestioneze cariera grefierilor din punct de vedere profesional, să coordoneze și să gestioneze resursele umane și salarizarea;
7. Redimensionarea schemelor de personal prin standardizare pe linie de resurse umane, raportat la volumul de munca si alți indicatori specifici;
8. Dotarea corespunzătoare a instanțelor și parchetelor din punct de vedere al siguranței și sănătății în muncă, în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă, cu respectarea unor cerințe minime, obligatorii în domeniu conform reglementărilor europene”, a declarat, într-un comunicat, Cătălin Trăistaru – Președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare „Dicasterial”.


Demersurile sunt susţinute şi de sindicatele SindJust Bihor, „Grefierul” Alba, Dreptatea Bacău și Dreptatea Vrancea.

Personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete este alcătuit din: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiști IT, iar personalul conex este format din agenți procedurali, aprozi și șoferi și reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistem, aproximativ 8000 de persoane.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare „Dicasterial”, afiliat la Federația PUBLISIND (Federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Administrație Publică) sindicat care reprezintă mai mult de 50% din personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul contractual din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în colaborare cu Sindicatul SindJust Bihor, afiliat la Federația PUBLISIND, organizație sindicală reprezentativă la nivelul Curții de Apel Oradea și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea;
Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba, afiliat la Federația PUBLISIND, organizație sindicală reprezentativă la nivelul Curții de Apel Alba-Iulia; Sindicatul Dreptatea Bacău, organizație sindicală reprezentativă la nivelul Curții de Apel Bacău și Sindicatul Dreptatea Vrancea, organizație sindicală constituită la nivelul Curții de Apel Galați.

Național – VIVA FM

Comentarii

Comentarii