full screen background image

Primăria primește proiecte pentru finanțări nerambursabile

Primăria botoşăneană acordă şi în acest an finanţări nerambursabile asociaţiilor şi fundaţiilor care derulează proiecte în domeniul cultură, educaţie, social, protecţia mediului şi sport.

Consiliul Municipal alocă, în acest scop, 1 milion de lei,  din care 850.000 de lei  pentru sport și diferența de 150.000 lei pentru  cultură, educaţie, social şi protecţia mediului.

Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 24.05.2019, ora 16:00, la Registratura Primăriei Municipiului Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1.

Sesiunea anuală de selecție a propunerilor de proiecte pe anul 2019 cuprinde următoarele etape:

  • Evaluarea conformității administrative și a eligibilității solicitanților în perioada 27.05 – 29.05.2019;
  • Comunicarea rezultatelor obținute la etapa evaluării conformității administrative și a eligibilității în 29.05.2019;
  • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul conformității administrative și a eligibilității în perioada 30.05.2019 – 03.06.2019;
  • Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul conformității administrative și a eligibilității în perioada și comunicarea rezultatelor în perioada 04.06.2010 – 10.06.2019
  • Evaluarea tehnico-financiară a propunerilor de proiecte în perioada 11.06 – 13.06.2019;
  • Comunicarea rezultatelor obținute în etapa evaluării tehnico-financiare în data de 13.06.2019;
  • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării tehnico-financiare în perioada 14.06 -18.06.2019;
  • Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării tehnico-financiare în perioada și comunicarea rezultatelor finale în perioada 19.06 – 25.06.2019;

Criteriul de acordare a finanțării nerambursabile este reprezentat de punctajul obținut iar desemnarea propunerilor de proiecte câștigătoare se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita sumelor alocate pe fiecare domeniu în parte.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 68/07.05.2019, partea a VI-a.

 

Atragem atenția solicitanților că procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local a suferit modificări substanțiale față de anii precedenți. Prin urmare, recomandăm studierea acesteia cu deosebită atenție înainte de elaborarea propunerilor de proiecte.

Comentarii

Comentarii